یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


E3-1230 v6 16GB DDR4 256 GB SSD 1.5TB
E3-1230 v6
16GB DDR4
256 GB SSD
/29 IPv4 (5 Usable)
Free IPMI on-Demand
1.5 TB Bandwidth
$120.00 USD ماهانه
$360.00 USD سه ماهه
$690.00 USD شش ماهه
$1380.00 USD سالانه
E3-1230v6 16GB DDR4 256GB SSD (-1 موجود است)
E3-1230 v6
16GB DDR4
256 GB SSD
/29 IPv4 (5 Usable)
Free IPMI on-Demand
Unmetered Bandwidth
$80.00 USD ماهانه
$240.00 USD سه ماهه
$480.00 USD شش ماهه
$960.00 USD سالانه

Powered by WHMCompleteSolution